Formare

Preambul. Un spațiu european al educației

Proiectând o viziune asupra Spațiului european al educației care va prinde formă până în 2025, Comisia Europeană a propus noi inițiative, mai multe investiții și o cooperare mai strânsă între statele membre pentru a-i ajuta pe toți europenii, de toate vârstele, să beneficieze de oferta bogată pusă la dispoziție de UE în materie de educație și formare.

Astfel, Planul de acțiune pentru educația digitală (2021-2027) propune un set de inițiative pentru o educație digitală de înaltă calitate, incluzivă și accesibilă în Europa. Este un apel la acțiune pentru o cooperare mai strânsă între statele membre la nivel european, precum și între părțile interesate, pentru a face ca sistemele de educație și formare profesională să fie cu adevărat adecvate pentru era digitală. Criza provocată de coronavirus a plasat învățarea la distanță în centrul practicilor educaționale. A ieșit astfel în evidență nevoia presantă de a îmbunătăți educația digitală, ca obiectiv strategic esențial pentru un proces de predare și de învățare de înaltă calitate în era digitală. Acum, după ce s-a depășit faza de urgență impusă de izbucnirea pandemiei, avem nevoie de o abordare strategică și pe termen mai lung în ceea ce privește educația și formarea digitale.

Planul de acțiune are două priorități strategice pe termen lung: (i) promovarea dezvoltării unui ecosistem educațional digital de înaltă performanță și (ii) dezvoltarea competențelor digitale pentru transformarea digitală. Pentru a consolida cooperarea și schimburile în domeniul educației digitale la nivelul UE, Comisia va crea un Pol european pentru educația digitală, care va promova colaborarea și sinergiile dintre domeniile de politică relevante pentru educația digitală, va crea o rețea de servicii naționale de consiliere și va consolida dialogul dintre părțile interesate din sectorul public și din cel privat.

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_ro

Premise

Sistemul de predare combinat sau “hibrid” este una dintre cele trei opțiuni discutate în pregătirea următorului an școlar, alături de predarea normală, în instituțiile de învățământ, respectiv predarea on-line. Decizia va depinde de evoluția epidemiei. În acest context oportunitățile și provocările pedagogice ale acestui model de învățare structurează și prioritizează domenii cheie în care managerii școlilor și colectivele de profesori trebuie să acționeze competent:

1. Rolul profesorului, competențele și condițiile de muncă (inovare, asumarea de riscuri, sprijin acordat elevilor, reflecție, dezvoltare profesională, schimb de bune practici. etc.); gestionarea învățării în școală și la distanță pentru toți elevii (orar, acces la tehnologie, spații etc. )

2. Evaluarea elevilor (transparență, feedback, echitate, diversitate, flexibilitate etc.); asigurarea calității (instrumente de monitorizare și evaluare etc.).

3. Leadershipul școlii (cultură colaborativă - comunicare, sprijin și colaborare în comunitatea școlară, între profesori, cu părinții, cu membrii comunității etc.).

Având în vedere acest context, am construit o ofertă de formare continuă care acoperă, în mare măsură, nevoile de formare identificate prin chestionarul aplicat on-line (adresat cadrelor didactice din județul Buzău) și care, în funcție de resursele materiale și umane de care dispunem, s-a adaptat la noua realitate, respectând noile reglementări.

Chestionar privind nevoia de formare și dezvoltare profesională și personală a cadrelor didactice