Oferta de formare

Cursuri acreditate

RESURSE EDUCAȚIONALE DIGITALE: REALIZARE, UTILIZARE, EVALUARE - C.R.E.D

CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI – C.R.E.D

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL PERFORMANT. LEADERSHIP, COMUNICARE INSTITUȚIONALĂ, SOLUȚII INOVATIVE

DARE - DEZVOLTARE PERSONALĂ PENTRU COPII ȘI ADOLESCENȚI

ORA DE NET - FOLOSIREA UTILĂ, CREATIVĂ, SIGURĂ A INTERNETULUI

STRATEGII INOVATIVE DE PREDARE A DISCIPLINEI OPȚIONALE “DEZBATERI, ORATORIE ȘI RETORICĂ”

FENOMENUL VIOLENȚEI: DE LA DELIMITĂRI CONCEPTUALE LA PREVENIRE ȘI INTERVENȚII EFICIENTE

CALITATE ȘI EFICIENȚĂ ÎN SCMI

MENTORAT

MANAGEMENTUL IMPLEMENTĂRII EFICIENTE A CURRICULUMULUI NAȚIONAL

CONTROL ȘI MONITORIZARE ÎN EDUCAȚIE

Cursuri avizate

UTILIZAREA PLATFORMEI G-SUITE IN DESFAȘURAREA LECȚIILOR ON-LINE

INSTRUMENTE DIGITALE DE ORGANIZARE ȘI COLABORARE ÎN MEDIUL ONLINE

INSTRUMENTE WEB PENTRU CREARE DE RESURSE EDUCAȚIONALE DESCHISE

SOLUȚII SOFTWARE DE EDITARE VIDEO ONLINE ȘI LIVE STREAMING

MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI – COMUNICARE EFICIENTĂ, COMUNICARE ON-LINE, GESTIONAREA EMOȚIILOR

CONSILIERE ŞI ORIENTARE. COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE

RELAŢIA ŞCOALĂ – PĂRINŢI. COMUNICAREA EFICIENTĂ CU COPIII – ACASĂ ŞI LA ŞCOALĂ

ÎMPREUNĂ, PENTRU EDUCAȚIA COPIILOR NOȘTRI

PROFESIONALIZAREA ACTULUI DIDACTIC - DEFINITIVAT ȘI TITULARIZARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

LECTURA ÎN ERA DIGITALĂ

ABILITAREA PROFESORILOR METODIŞTI AI INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN BUZĂU

ABILITAREA CURRICULARĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU CLASA PREGĂTITOARE

DOCUMENTARE ȘI INFORMARE PENTRU O SOCIETATE A VIITORULUI

CLASA REZILIENTĂ. MODALITĂȚI DE A FACE FAȚĂ PROVOCĂRILOR ÎN EDUCAȚIE

INIȚIERE ÎN SCRIEREA DE PROIECTE ERASMUS+

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DE LECTURĂ LA ELEVI

CURS DE INTRODUCERE ÎN PEDAGOGIA PREŞCOLARĂ WALDORF

ȘAHUL – JOCUL MINȚII

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DE EVALUARE PENTRU EXAMENELE NAȚIONALE

EVALUARE ȘCOLARĂ

ELEMENTE DE PSIHOPEDAGOGIA ELEVULUI CU CES

EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC

EDUCAȚIA FINLANDEZĂ. PREZENTARE, ADAPTARE, APLICARE

START ÎN AVENTURA CUNOAȘTERII UNIVERSULUI

Activități metodice și proiecte nonformale

DESPRE SUCCES CU PROFESIONIȘTI DIN EDUCAȚIE

BOOKNEWS - NOUTĂȚI EDITORIALE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI, PREZENTARE DE CARTE, DEZBATERI

SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE 2021 / GLOBAL EDUCATION WEEK 2021 / "IT’S OUR WORLD, LET’S TAKE ACTION”

MOTIVAȚIA ÎN CARIERA DIDACTICĂ – SIMPOZION NAȚIONAL, EDIȚIA 2022

ACTIVITATE METODICĂ A BIBLIOTECARILOR ȘI PROFESORILOR DOCUMENTARIȘTI

ȘCOALA BUZOIANĂ – REVISTA CASEI CORPULUI DIDACTIC

PROGRAMUL EDUCAȚIONAL “ATELIERE VIRTUALE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ ȘI PROFESIONALĂ”

CONFERINȚA JUDEȚEANĂ: ,,MODALITĂȚI DE ABORDARE A PREDĂRII – ÎNVĂȚĂRII – EVALUĂRII PRIN INTERMEDIUL METODELOR ȘI TEHNICILOR INTERACTIVE”

ACTIVITATE METODICĂ A COMISIEI DE MENTORAT ȘI FORMARE ÎN CARIERA DIDACTICĂ

PLATFORME DE EDITARE VIDEO ON-LINE ȘI SOLUȚII SOFTWARE DE LIVE STREMING - ATELIER