Certificare

Casa Corpului Didactic Buzău eliberează atestatele de formare continuă a personalului didactic pentru cursanții din proiectul CRED, seriile:

Atestatele, certificatele și adeverințele se ridică personal de la secretariatul unității pe baza cărții de identitate.