Certificare

Atestatele, certificatele și adeverințele se ridică personal de la secretariatul unității pe baza cărții de identitate.